Trainingen

Trainingen

TBA verzorgt trainingen & leertrajecten, onder andere op de volgende gebieden:

Belangrijk is dat er een  leeromgeving ontstaat waarin vrijuit geoefend, gespiegeld en getoetst kan worden.
De trainingen en trajecten zijn persoonlijk, praktisch, maatwerk en sluiten aan bij de organisatieontwikkeling.

 

organisatieontwikkeling in de vorm van

teamcoaching, adviesvaardigheden of managementleergang