Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

De trainingen en trajecten die TBA verzorgt zijn vaak onderdeel van de organisatieontwikkeling.
Het is natuurlijk effectief als inzichten en vaardigheden de koers van de afdeling en de organisatieontwikkeling  ondersteunen,  maar ook als dit  de koers en organisatieontwikkeling
op een hoger plan brengt.

Voorbeelden van afstemming:
Het opdoen van adviesvaardigheden ten behoeve van verdere professionalisering van de organisatie  (ICT, HRM, beleidsadviseurs)

Het ontwikkelen van een managementleergang tijdens een fusie, gericht op verbindend leiderschap.

Het gebruik van methoden als ‘Open Space’ en ‘World Café’ om mensen daadwerkelijk te betrekken.

Het inzetten van ervaringsleren, bijvoorbeeld in de natuur als er ‘out of the box’ gedacht en gevoeld moet worden, of als medewerkers en leidinggevenden dichter bij hun gevoel moeten komen.


De volgende onderwerpen zijn onderdelen van een voortdurend afstemmingsproces:

  • Gezamenlijk doelen en strategie ontwerpen of vertalen
  • In gesprek zijn met  ‘ de strategen’
  • Concretiseren in een actieplan
  • Inzicht in positieve en negatieve overtuigingen & emoties ten aanzien van de uitvoering van dit plan
  • Uitvoeren & bijstellen actieplan
  • Vinger aan de pols houden of er genoeg plezier, samenhang en positieve energie is
  • Terugkoppeling en afstemming met de organisatie
  • Tussentijdse reflectie en evaluatie
  • Aandacht voor ‘De Weg Er Naar Toe’ als essentieel onderdeel van ontwikkeling.

 

Deze ‘stappen’ helpen om in verbinding met de organisatie een leertraject in te gaan.
Medewerkers, leidinggevenden, directie en klanten worden zoveel mogelijk actief betrokken.

Maatwerk is vanzelfsprekend  en ieder traject heeft zijn eigen unieke compositie!

organisatieontwikkeling in de vorm van

teamcoaching, adviesvaardigheden of een managementleergang