Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling gaat over het groeiproces van je team . Teamcoaching  ondersteunt  dit proces en kan op ieder moment worden ingezet.
TBA  heeft  aandacht voor mensen en maakt het graag behapbaar!
Er wordt een sterk beroep  gedaan op (zelf)inzicht  en eigenaarschap op een milde, luchtige manier. Teamleden worden uitgedaagd om zelf en gezamenlijk een volgende stap te zetten, als groep en ook individueel.
Met de leidinggevende wordt extra gespard zodat zij/ hij de ontwikkeling kan versterken.

Kenmerken van de aanpak van TBA zijn:

Een luisterend oor voor betrokkenen , aandacht voor wat speelt!
Eerlijke analyse , mede gebaseerd op wetenschappelijke psychologische inzichten
Aandacht voor de wisselwerking met de leidinggevende en de context
Co-creatie : samen het  programma maken, teamleden in de ‘cockpit’
Persoonlijke  aandacht voor de deelnemers, eigenaarschap, leer- en interactieprocessen
Confrontatie en begrenzing daar waar nodig
Actieve werkvormen, beweging en reflectie!
Leren is leuk (en doet soms een beetje pijn)
Het mag  ook licht en luchtig zijn!

Voorbeelden van concrete teamcoaching

Samen met het team een nieuwe visie ontwikkelen
Herijken van de de ‘Why, How en What ‘
Bespreken uitkomsten MTO , plan van aanpak maken
De kracht en uitdaging van het team vaststellen
Onderzoek naar het (dis)functioneren van het team, analyse, oplossingsrichtingen voorstellen
Het bespreekbaar maken van spanningen en oplossingen zoeken
In het kader van een fusie een nieuwe start maken met een nieuwe teamsamenstelling
Cultuurverandering inzetten op het gebied van samenwerken en communicatie

pagetitle